Általános felhasználási feltételek

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

Üdvözöljük a FilmBooster weboldalán (https://www.filmbooster.hu/). Ez a weboldal elősegíti a filmművészeti oktatást, és a filmrajongók közötti kapcsolatokat a filmek és sorozatok diszkusszióin, valamint független értékelésein és kritikáin keresztül. A filmek, sorozatok és alkotóik átfogó adatbázisából egy informatív térképet is készít, minőségükről a filmműfajok és a filmtörténeti szakaszok között (a továbbiakban: „Weboldal“).

Kérjük, olvassa el figyelmesen a Weboldal használatára vonatkozó jelen Általános Felhasználási Feltételeket (a továbbiakban: „Felhasználási Feltételek“). A Weboldal használatával Ön fenntartások nélkül elfogadja a jelen Felhasználási Feltételeket.

Ha bármilyen kérdése van a Weboldal használatával kapcsolatban, a következő címen veheti fel velünk a kapcsolatot: https://www.filmbooster.hu/irjal-nekunk/.

Ezt a Weboldalt a FilmBooster IP s.r.o. korlátolt felelősségű társaság üzemelteti,
Cégjegyzékszám: 173 32 460, székhelye: 120 00 Prága 2, Londýnská 730/59, Cseh Kösztársaság
bejegyezve a Prágai Városi Bíróságon vezetett C 370062 ügyiratszámú cégjegyzékbe (a továbbiakban: „FilmBooster“, esetleg „mienk“, „mi“ vagy „nekünk“).

2. FOGALOM-MEGHATÁROZÁS

2.1 A jelen Felhasználási Feltételekben használt nagybetűs kifejezések a következő jelentéssel bírnak:
(A) Felhasználási feltételek: a Weboldal jelen Általános Felhasználási Feltételei;
(B) Portál: https://www.filmbooster.hu/ weboldal;
(C) FilmBooster: FilmBooster IP s.r.o. korlátolt felelősségű társaság, Cégjegyzékszám: 173 32 460, székhelye: 120 00 Prága 2, Londýnská 730/59, Cseh Kösztársaság, bejegyezve a Prágai Városi Bíróságon vezetett C 370062 ügyiratszámú cégjegyzékbe;
(D) Felhasználó: a FilmBooster Portálon beregisztrált személy;
(E) Fiók: a regisztrált Felhasználó többek között személyes vagy egyéb adatait, illetve felhasználói posztjait tartalmazó felülete;
(F) Polgári Törvénykönyv: a Polgári Törvénykönyvről szóló hatályos szerkesztésű 89/2012 Tt. sz. törvény;
(G) GDPR: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

3. FELHASZNÁLÓI REGISZTRÁCIÓ ÉS FIÓK

3.1 Bármely személynek, aki a Portál összes funkcióját használni kívánja, a Portálon található elektronikus űrlap kitöltésével be kell regisztrálnia. Minden ilyen regisztrált Felhasználó csak egy aktív Fiókkal rendelkezhet.

3.2 A regisztráció során a regisztráló köteles kizárólag a személyére vonatkozó valós és helyes adatokat megadni. Ha a Fiókban megadott adatok megváltoznak, a Felhasználó köteles ezeket az adatokat haladéktalanul frissíteni. A Fiókban feltüntetett adatok helyeseknek és igazaknak tekintendők. Ezzel az ingyenes regisztrációval egy Fiók kerül létrehozásra a Felhasználó számára.

3.3 A felhasználói Fiókhoz való biztonságos hozzáférést felhasználónév és erős jelszó biztosítja. A Fiókjához való hozzáféréshez szükséges információkkal kapcsolatosan a Felhasználó titoktartásra kötelezett, továbbá bármikor jogosult megváltoztatni jelszavát. A Felhasználó az elveszett jelszót a Portálon található űrlapon keresztül tudja visszaállítani. A tisztességtelen magatartás megelőzése érdekében a FilmBooster korlátozhatja a Fiókhoz való hozzáférési kísérletek számát.

3.4 A Felhasználó nem jogosult arra, hogy más harmadik személyeknek engedélyezze a Fiók használatát. Abban az esetben, ha a Felhasználó hozzáférést biztosít harmadik személyek részére a Fiókjához, a FilmBooster nem vállal felelősséget a Felhasználónak vagy más személyeknek okozott károkért.

3.5 A FilmBooster fenntartja a jogot, hogy a Felhasználó Fiókját bármikor egyoldalúan, indoklás vagy értesítés nélkül megszüntesse. Különösen azon Felhasználók Fiókjai törlésre kerülhetnek, akik több mint 3 éve nem jelentkeztek be, vagy ha a FilmBooster tisztességtelen vagy más jogellenes magatartásra gyanakszik a Felhasználó vagy más harmadik fél részéről. Ha a Felhasználó bármilyen tisztességtelen tevékenységről szerez tudomást, kérjük, ne habozzon kapcsolatba lépni velünk.

3.6 A Felhasználó bármikor kérheti Fiókja törlését a Portálon itt található kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül.

3.7 A Fiók törlése egyúttal maradéktalanul a FilmBooster által a Felhasználóról feldolgozott összes adat és személyes adat törlését is jelenti.

3.8 A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Fiókja nem feltétlenül áll állandóan rendelkezésre. A FilmBooster fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül módosítsa vagy megszüntesse a portálon nyújtott bármely szolgáltatást, vagy hardver-szoftver karbantartást végezzen. A FilmBooster nem vállal felelősséget a Portál változásaiból vagy elérhetetlenségéből eredő károkért.

3.9 Az internet-hozzáférés és -használat további díjai a Felhasználót terhelik.

4. PORTÁLHASZNÁLATI SZABÁLYOK

4.1 A Portál használatára a Felhasználó sikeres regisztrációját követően nyílik lehetőség. A Portál használata ingyenes, kivéve, ha konkrét esetben másként nem kerül feltüntetésre.

4.2 A Portál csak a jelen Felhasználási Feltételekkel és a Cseh Köztársaság általánosan kötelező érvényű jogszabályaival összhangban használható.

4.3 A portál különösen nem használható más személyek megkárosítására, jogosulatlan kereskedelmi vagy egyéb kommunikáció küldésére vagy közzétételére, illetve olyan számítógépes kódot tartalmazó adatok küldésére, amelyek hátrányosan befolyásolhatják a hardver vagy szoftver működését.

4.4 A Felhasználó nem jogosult a Portált a saját használatán kívül másra használni, különösen a FilmBooster igazolható hozzájárulása nélkül tilos a Portál terjesztés és másolás vagy egyéb műszaki feldolgozás formájú felhasználása.

4.5 A Portál filmekkel, sorozatokkal vagy televíziós műsorokkal kapcsolatos értékelések, recenziók vagy egyéb szövegek közzétételét teszi lehetővé. A Portálon segítségével megjelentetett értékelésekkel vagy véleményekkel kapcsolatosan a Felhasználó kijelenti és garantálja, hogy:

 • A hozzájárulások összhangban vannak a jelen Felhasználási Feltételekkel, különösen a jelen Felhasználási Feltételek 6. cikke szerinti Etikai Kódexszel és az alábbi "Szellemi Tulajdon" c. 5 cikkével,
 • a poszt szerzője, nem veszi fel más személy személyazonosságát, nem használ hamis személyazonosságot, és nem vezet másokat félre a posztja eredetét illetően,
 • a posztja eredeti mű, nem sérti harmadik felek szellemi tulajdonjogait, és általában megfelel a jelen Felhasználási Feltételek "Szellemi Tulajdon" c. 5. cikkének,
 • minden általa megosztott tartalom igaz.

4.6 A jelen Felhasználási feltételek "Etikai Kódex" c. 6. cikkén és "Szellemi Tulajdon" c. 5. cikkén túlmenően a Felhasználó vállalja és garantálja, hogy nem tölt fel semmilyen tartalmat:

 • amely nem kapcsolódik a filmek, sorozatok és televíziós műsorok független értékelésének céljához,
 • amely számítógépes vírusokat vagy azok létrehozására vonatkozó utasításokat, illetve más potenciálisan zavaró vagy rosszindulatú számítógépes programokat vagy fájlokat tartalmaz.

4.7 A FilmBooster fenntartja a jogot, hogy korlátozza vagy megszüntesse a hozzáférést bármely olyan Felhasználó számára, aki megsérti a jelen Felhasználási Feltételeket, továbbá, hogy ne tegyen közzé, szerkesszen vagy töröljön olyan megjegyzéseket vagy recenziókat, amelyekről a FilmBooster saját belátása szerint úgy véli, hogy megsértik a jelen Felhasználási feltételeket. Fenntartja továbbá a jogot, hogy ne tegye közzé az alábbiakat:

 • másolt tartalom,
 • üres hozzászólások,
 • értelmezhetetlen tartalom (pl. véletlenszerű karakterekből vagy értelmetlen szócsoportokból álló tartalom).

4.8 A FilmBooster nem tudja garantálni, hogy a Felhasználó képes lesz szerkeszteni vagy törölni a Felhasználó által közzétett tartalmakat. A közzététel után a jelen Felhasználási Feltételeknek való megfelelés biztosítása érdekében a Felhasználó írásos posztjai vagy véleményei felülvizsgálhatók.

5. SZELLEMI TULAJDONJOGOK

5.1 Rendszeresen beruházunk a Weboldal fejlesztésébe. Ez a Weboldal és az általa tartalmazott elemek (pl. címkék, képek, szövegek, videók stb.) szellemi tulajdonjogok védelme alatt állnak, és általában a szerzői jogról szóló hatályos szerkesztésű 121/2000 Tt. sz. törvény értelmében szerzői jogi műveknek minősülnek. Tilos a Weboldalt (vagy annak bármely részét) bármilyen médiumban a személyes használaton kívül bármilyen más célra felhasználni, reprodukálni vagy megjeleníteni.

5.2 A Weboldal tartalmát kizárólag az Ön személyes és magán célú felhasználására biztosítjuk. Tilos a Weboldalt bármilyen más módon történő reprodukálni, megjeleníteni, módosítani vagy terjeszteni.

5.3 Ön nem jogosult a Weboldalt az alábbi feltételekkel összhangban bármilyen harmadik fél becsületét, jó hírnevét vagy jogait sértő módon használni.

5.4 Abban az esetben, ha a Felhasználó a jelen Felhasználási Feltételekkel összhangban tartalmat tölt fel a Weboldalra, vagy ha a Felhasználó a Portálon keresztül vizuális, hang-, szöveges vagy audiovizuális anyagot bocsát a rendelkezésünkre, a Felhasználó egyúttal - amennyiben az ilyen anyag megfelel a szerzői jogi védelem alatt álló mű jellemzőinek, vagy egyébként szerzői jogi védelem alatt áll - engedélyezi a FilmBooster számára az ilyen tartalom vagy anyag felhasználását az adott Weboldalon történő közzététel céljából. Engedélyezi továbbá a FilmBooster számára, hogy ezt az anyagot más művekkel vagy anyagokkal kombinálja, és a Weboldalon való közzététel céljából átdolgozza. A Felhasználó köteles kizárólag olyan tartalmat vagy anyagot a FilmBooster rendelkezésére bocsátani vagy a Weboldalon elhelyezni, amellyel kapcsolatban jogosult a FilmBooster számára a jelen bekezdésben meghatározott jogokat biztosítani. E kötelezettség megszegése esetén a Felhasználó felel a FilmBooster felé az okozott károkért.

5.5 Ezúton tájékoztatjuk, hogy a Felhasználó köteles a Weboldalunkon keresztül közzétenni vagy megosztani kívánt tartalommal kapcsolatban annak érdekében, hogy az ilyen tartalmakat gond nélkül felhasználhassa, beszerezni minden szükséges szerzői jogi felhasználási engedélyt az érintett jogtulajdonosoktól, beleértve a szellemi tulajdonjogokat, az irodalmi, művészeti vagy ipari tulajdonhoz fűződő jogokat, valamint a személyiségvédelmi jogokat is (beleértve a képmáshoz fűződő jogokat).

5.6 Jelen Weboldalon - (Portálon) keresztül helyet biztosítunk a Felhasználó számára különböző Felhasználói Tartalmak, például vélemények, értékelések, szövegek, fényképek, videók, vélemények stb. megosztására (a továbbiakban: „Felhasználói Tartalom“). A Felhasználói tartalom Weboldalon történő közzétételével a Felhasználó ezennel díjmentes, visszavonhatatlan, nem kizárólagos, átruházható, átíratható, korlátlan és szabad engedéllyel ruházza fel társaságunkat az ilyen Felhasználói tartalom (teljes vagy részleges) reprodukálására, megjelenítésére, felhasználására, másolására, módosítására, megváltoztatására, szerkesztésére, terjesztésére, fordítására, származékos művek létrehozására, más művekbe való beépítésére és terjesztésére.
Ez az engedély automatikusan a FilmBooster jogutódjára vagy bármely olyan szervezetre száll, amely a portál új tulajdonosa vagy üzemeltetője lesz.

5.7 A film témakörrel kapcsolatos anyagok (pl. filmes plakátok, fényképek, promóciós videók, azaz például interjúk, trailerek, háttérfilmek), amelyeket a Felhasználó vagy a FilmBooster a Portálon közzétesz, nem kereskedelmi céllal kerülnek közzétételre. A FilmBooster az ilyen közzététel révén nem keletkezteti és nem támogatja az ilyen anyagok szerzői vagy egyéb jogait.

5.8 A Felhasználó által a Portálra feltöltött tartalom - a személyes adatok kivételével - nem minősül sem bizalmasnak, sem magánjellegűnek, és a FilmBooster másolhatja, terjesztheti, illetve harmadik félnek átadhatja azt.

5.9. A Felhasználó ezúton tudomásul veszi, hogy a közösségi hálók harmadik felek tulajdonában lévő platformok, ezért a Felhasználói Tartalom terjesztésére és felhasználására e közösségi hálókon az ilyen harmadik felek által meghatározott felhasználási feltételek vonatkoznak. Ezért a FilmBooster nem felel a tartalom általa vagy bármilyen harmadik fél által az e közösségi hálók által meghatározott felhasználási feltételekkel összhangban végzett felhasználásáért, különösen ideértve az engedélyezett jogok terjedelmét és érvényességük időtartamát. A Felhasználó felel azért, hogy a közösségi hálók által meghatározott felhasználási feltételeknek megfelelően rendezze harmadik felek tartalomhasználattal kapcsolatos esetleges követeléseit.

5.10 A FilmBooster ezúton tájékoztatja, hogy az Ön által a Weboldalon közzétett tartalmak megjelenhetnek az internetes keresőmotorok találataiban, és így a Weboldalon kívüli személyek számára is elérhetővé válhatnak.

5.11 A Weboldalon keresztül közzétett bármely Felhasználói tartalom az Ön döntése, és kizárólag Ön felelős érte. A FilmBooster csak a saját, Portálon közzétett tartalmakért felelős. Idegen tartalmakért, különösen az általa a portálon közzétett tartalmakért, az azokat közzétevő Felhasználó felel, beleértve azt is, hogy semmilyen ilyen tartalom nem sértheti harmadik felek jogait. A FilmBooster nem felel a Felhasználók által a Portálon közzétett tartalmakért, illetve az ilyen tartalmak pontosságáért, helyességéért vagy időszerűségéért.

5.12 A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a FilmBooster olyan adatokat tárol, amelyek a Portálon felhasználói tartalmat közzétevő Felhasználó lehetséges beazonosításához vezetnek.

5.13 A FilmBooster semmilyen módon nem felel és nem kezeskedik a Portálon hirdető személyek kötelezettségeiért, továbbá nem részese semmilyen olyan jogviszonynak, amelyet a Felhasználó ilyen harmadik felekkel létesít.

Felhívjuk továbbá figyelmét, hogy a Felhasználói Tartalom nem sértheti a Cseh Köztársaság vonatkozó törvényeit, az általánosan elfogadott erkölcsi elveket és a jelen Felhasználási Feltételekben meghatározott alapelveket. E tekintetben fenntartjuk a jogot, hogy bármikor eltávolítsunk minden olyan Felhasználói Tartalmat, amely sérti a jelen Felhasználási Feltételeket, beleértve a jelen Felhasználási Feltételek 6. szakasza szerinti Magatartási Kódexet is.

6. ETIKAI KÓDEX

6.1 Olyan értékeket ápolunk, mint a kölcsönös tolerancia és tisztelet.

Ezért e Weboldal használatával kapcsolatosan vállalja, hogy nem:

 • tesz közzé semmilyen rasszista, erőszakos, idegengyűlölő, rágalmazó, sértő, obszcén vagy illegális posztokat,
 • terjeszt semmilyen olyan tartalmat, amely káros, rágalmazó, törvénytelen vagy becsületsértő lehet, vagy amely sértheti a magánélethez való jogot és a személyiségi jogokat, továbbá erőszakra, faji vagy etnikai intoleranciára uszíthat, illetve amely súlyosan erkölcstelennek minősülhet, továbbá amely bizonyos bűncselekményekre vagy más törvénytelen cselekményekre ösztönözhet,
 • használja fel a Weboldalt politikai, propagandisztikus vagy vallási célokra,
 • használja a Weboldalt a rendeltetésétől eltérő célokra, beleértve a Weboldal társkereső szolgáltatásként való használatát is,
 • terjeszt olyan információt - például vezetéknevet, címet, e-mail címet vagy telefonszámot - amely annak előzetes kifejezett beleegyezése nélkül közvetlenül vagy közvetve beazonosíthatja egy konkrét személy nevét vagy magát a személyt,
 • nem terjeszthet olyan információkat vagy tartalmakat, amelyek felzaklathatják a legfiatalabb látogatókat,
 • félemlít meg és nem zaklat másokat,
 • vesz részt semmilyen jogellenes tevékenységben, beleértve minden olyan tevékenységet, amely sérti bármely személy bármilyen szoftverrel, fényképpel, képpel, szöveggel, videóval stb. kapcsolatos jogait,
 • tesz közzé kiskorúakat ábrázoló tartalmakat (beleértve fotókat és videókat).

6.2 Ha olyan Felhasználói Tartalom jut a tudomására, amely emberiség elleni bűncselekményeket támogat, faji gyűlöletre vagy erőszakra uszít, vagy gyermekpornográfiával kapcsolatos, kérjük, haladéktalanul értesítse a FilmBoostert itt. Értesítésében, kérjük, tüntesse fel a Felhasználói Tartalom felfedezésének dátumát, a saját személyazonosságát, az URL-címet, a bejelentett Felhasználói Tartalom leírását, valamint szerzőjének felhasználói azonosítóját.

6.3 Ha úgy véli, hogy bármely Felhasználói Tartalom sérti a fenti irányelveket, az Ön jogait vagy harmadik felek jogait (pl. bármilyen jogsértés, bűncselekmény vagy a magánélet megsértése), értesítheti a FilmBoostert a kapcsolatfelvételi űrlap segítségével itt, vagy a részleteket tartalmazó levelet küldhet a FilmBoosternek erre a címre: 120 00 Prága 2, Londýnská 730/59, Cseh Köztársaság, és kérjük, adja meg levelében a Felhasználói Tartalom felfedezésének időpontját, a saját személyazonosságát, az URL-címet, a bejelentett Felhasználói Tartalom leírását és szerzőjének felhasználói azonosító adatait.

Az értesítésnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

 • az értesítés időpontját,
 • ha a feladó természetes személy: vezetéknevet, utónevet, esetleg további utóneveket, ha vannak,
 • a bejelentett tények leírását és konkrét helyét (pl. link a bejelentett tartalom URL címére),
 • a tartalom kívánt eltávolításának okait, beleértve a jogszabályokra való hivatkozásokat és a közölt tényekkel kapcsolatos magyarázatokat (indoklásokat),
 • a bejelentett információk vagy tevékenység szerzőjének vagy kiadójának küldött levelezés másolatát, amelyben a tartalom visszatartását, eltávolítását vagy szerkesztését kéri, illetve adott esetben annak indoklását, hogy miért nem lehetett elérni a szerzőt vagy kiadót.

6.4 A bármilyen módon hiányos bejelentések nem vehetők figyelembe. Felhívjuk a figyelmet arra a tényre, hogy ha bárki bármilyen tartalmat vagy tevékenységet annak eltávolítása vagy terjesztésének megakadályozása érdekében hamis vagy pontatlan információk megadásával jelent be jogellenesként, a FilmBooster figyelmen kívül hagyhatja az ilyen bejelentéseket.

7. A WEBOLDALON FELTÜNTETETT INFORMÁCIÓK

7.1 Ezúton felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Weboldalon - különösen harmadik felek eljárása következtében - pontatlanságok vagy hiányos információk jelenhetnek meg. Ezúton kötelezettséget vállalunk arra, hogy a lehető leghamarabb eltávolítjuk a Weboldalon található pontatlanságokat, illetve kiegészítjük a hiányos információkat.

7.2 A jelen Weboldalon található tanácsok mindössze ajánlások, és adott esetben a megfelelő szakértőknél szükséges őket leellenőrizni. Az általa tartalmazott információk csak általános útmutatásul szolgálnak, és semmiképpen sem helyettesítik a területre szakosodott szakértőkkel folytatott konzultációkat. Ezért nem tudjuk garantálni, hogy Ön teljesen elégedett lesz a kapott tanácsokkal, és nem vállalunk felelősséget e tanácsok semmilyen Ön általi felhasználásáért.

7.3 A Weboldalon található hiperhivatkozások használatával Ön olyan harmadik felek által üzemeltetett weboldalakra juthat, amelyek tartalmát nem tudjuk ellenőrizni. Ezért a Weboldalakon található hiperhivatkozások kizárólag azért vannak megadva, hogy a böngészés élményét élvezetesebbé tegyék, és a harmadik felek weboldalainak megjelenése az Ön döntése, és kizárólag Ön felel érte.

8. SZEMÉLYES ADATOK

8.1 A FilmBooster adatkezelési politikájáról itt olvashat: Adatvédelmi Szabályzat.

9. A WEBOLDAL MÓDOSÍTÁSAI ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

9.1 A jelen Weboldalon és a jelen Felhasználási Feltételekben található tartalmak és információk - különösen az új vonatkozó törvényeknek vagy szabályozásoknak való megfelelés vagy a Weboldal további fejlesztése érdekében - változhatnak.

9.2 Jelen Felhasználási Feltételek bármely változásáról a Weboldalon keresztül értesítjük Önt. Amennyiben az ilyen változás nem igényli az Ön kifejezett hozzájárulását, a Weboldal további használata esetén úgy tekintendő, hogy Ön elfogadja az új Felhasználási Feltételeket.

10. FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

10.1 Minden erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy biztosítsuk a Weboldalhoz való folyamatos hozzáférést. Sajnos azonban nem tudjuk garantálni a Weboldal folyamatos elérhetőségét és hozzáférhetőségét. Kivételes esetekben - különösen műszaki karbantartás céljából - szükségessé válhat a Weboldalhoz vagy annak egyes részeihez való hozzáférés átmeneti felfüggesztése.

10.2 A FilmBooster továbbá ezúton tájékoztatja, hogy sem az internet, sem az informatikai és távközlési hálózatok nem hibamentesek, és ezért előfordulhatnak kiesések vagy hibák. E tekintetben nem tudjuk garantálni a megfelelő működésüket, így nem vállalunk felelősséget az internet, az információs technológiák és általában a távközlési hálózatok használatával kapcsolatos károkért, ideértve különösen a következőket:

 • rossz jel bármilyen adat vagy információ interneten keresztüli küldésekor vagy fogadásakor,
 • minden külső behatolás vagy számítógépes vírus,
 • a vevőberendezések vagy a kommunikációs hálózatok bármilyen meghibásodása,
 • és az internet minden olyan hibája, amely megakadályozhatja a Weboldal megfelelő működését.

10.3 A FilmBooster felelőssége - minden más kárt és veszteséget kizárva - a közvetlen károkra korlátozódik. Konkrétabban nem vagyunk felelősek a nyereség, bevétel elmaradásával, illetve a jó hírnévvel kapcsolatos a közvetett károkért.

11. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

11.1 Jelen Felhasználási Feltételek irányadó joga a Cseh Köztársaság joga, különösen a Polgári Törvénykönyv.

11.2 Ha bármilyen kérdése van, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk itt.

11.3 Ha a FilmBooster és a Felhasználó között olyan vita merül fel, amelyet nem tudunk békés úton rendezni, a Felhasználónak joga van a Cseh Kereskedelmi Felügyelethez fordulni, ahol a FilmBooster és a Felhasználó közötti vita bíróságon kívül is rendezhető. A fogyasztóvédelmi viták peren kívüli rendezésével kapcsolatos űrlapra mutató hivatkozás itt található: https://adr.coi.cz/cs.

Közzétette a FilmBooster IP s.r.o.
Kelt: 2023. március 23.