Adatvédelmi szabályzat

Cégünk, a FilmBooster IP s.r.o. (Cégjegyzékszám: 173 32 460, székhelye: 120 00 Prága 2, Londýnská 730/59, Cseh Kösztársaság, bejegyezve a Prágai Városi Bíróságon vezetett C 370062 ügyiratszámú cégjegyzékbe) kiemelt célja, hogy olyan példamutató és társadalmi felelősséggel rendelkező szervezet legyen, amely megakadályoz a személyes adatok terén minden lehetséges visszaélést. Nagy hangsúlyt fektetünk az őszinteségre és közérthetőségre annak érdekében, hogy erős és tartós, bizalmon alapuló kapcsolatot építsünk ki Önnel. E cél szerves része az Ön magánéletének védelme és tiszteletben tartása. Magánéletének tiszteletben tartása kulcsfontosságú a számunkra. Ezért készítettük el ezt a dokumentumot (a továbbiakban "Szabályzat"), amelynek segítségével tájékoztassuk Önt arról, miként kezeljük és védjük személyes adatait a https://www.filmbooster.hu/ weboldalon (a továbbiakban "Weboldal").

1. AZ ADATKEZELŐ SZEMÉLYAZONOSSÁGA ÉS ELÉRHETŐSÉGE

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet („Rendelet“) értelmében a személyes adatok adatkezelője a FilmBooster IP s.r.o. korlátolt felelősségű társaság (Cégjegyzékszám: 173 32 460, székhelye: 120 00 Prága 2, Londýnská 730/59, Cseh Kösztársaság, bejegyezve a Prágai Városi Bíróságon vezetett C 370062 ügyiratszámú cégjegyzékbe („Adatkezelő“ vagy „mi“).

Adatkezelő levelezési címe: FilmBooster IP s.r.o., 120 00 Prága 2, Londýnská 730/59, Cseh Kösztársaság

2. ADATVÉDELMI IRÁNYELV

1) Tiszteletben tartjuk a magánéletét és a döntéseit.

2) Biztosítjuk, hogy az adatvédelem és a biztonság minden tevékenységünk szerves része legyen.

3) Kizárólag akkor továbbítjuk Önnek partnereink vagy más harmadik felek üzleti tájékoztatóit, ha Ön ehhez hozzájárul. Bármikor meggondolhatja magát.

4) Soha nem kínáljuk fel vagy adjuk el személyes adatait.

5) Célunk, hogy a személyes adatait biztonságban tartsuk és megvédjük. Ez azt jelenti, hogy kizárólag megbízható partnerekkel dolgozunk együtt.

6) Arra törekszünk, hogy személyes adatai feldolgozásával kapcsolatban nyíltan és átláthatóan járjunk el.

7) Soha nem használjuk fel a személyes adatait olyan módon, amelyről nem tájékoztattuk előzetesen.

8) Tiszteletben tartjuk a jogait, és mindig igyekszünk saját jogi és működési kötelezettségeinkkel összhangban a lehető legnagyobb mértékben megfelelni az elvárásainak.

9) Ha megosztja velünk személyes adatait, vagy azokat mi gyűjtjük össze, mindig a jelen Szabályzatnak megfelelően használjuk fel őket. Ha a személyes adataival kapcsolatban bármilyen kérdése vagy észrevétele van, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a kapcsolatfelvételi űrlap segítségével.

3. SZEMÉLYES ADATOK

Személyes adatnak minősül minden olyan információ vagy adat, amelynek segítségével közvetlenül (pl. az Ön neve) vagy közvetve (pl. álnevesített adatok, egyedi azonosítószám révén) beazonosíthatóvá válik a személye. Ez azt jelenti, hogy a személyes adatok közé tartoznak például a következő adatok: e-mail/magáncímek/mobiltelefon szám, felhasználónevek, profilképek, személyes preferenciák és a felhasználó által generált tartalom, pénzügyi adatok és fizikai jellemzőkkel kapcsolatos információk. Ezek tartalmazhatnak egyedi numerikus azonosítókat is, például a számítógépe IP-címét vagy a mobileszköze MAC-címét, valamint süti fájlokat.

4. A FELDOLGOZOTT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

A személyes adatait kizárólag az alábbi esetekben dolgozzuk fel:

 • Ha Ön az általunk üzemeltetett Weboldal felhasználójaként regisztrált be a felhasználói portálon
 • Ha Ön külön hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait megosszuk üzleti partnereinkkel vagy más harmadik felekkel üzleti ajánlatok, áruk és szolgáltatások, elégedettségi felmérések megküldése vagy egyéb fogyasztói nyereményjátékok céljából
 • Ha Ön ellátogat a Weboldalra, és a böngészőjében nincs átfogóan letiltva a süti fájlok mentése

A) Weboldalon regisztrált felhasználók személyes adatainak kezelése

Amennyiben úgy döntött, hogy a Weboldal felhasználójaként beregisztrál a portálon, személyes adatait abból a célból kezeljük, hogy a regisztráció során vagy később a profilbeállításokban megadott választása és preferenciái szerint naprakész információkat jelenítsünk meg és küldjünk Önnek az új filmekről, sorozatokról, TV-műsorokról, közelgő film- vagy audiovizuális vetítésekről, illetve egyéb kedvezményes árú mozi-, TV- vagy más filmes programmal kapcsolatos ajánlatokról. („Szolgáltatás“). Ezért a személyes adatait olyan mértékben kell feldolgoznunk, amilyen mértékben Ön azokat a portálon végzett regisztráció részeként megadja. Ezért elsősorban ezekről a személyes adatokról van szó, ha a felhasználó megadta azokat:

 • utó- és vezetéknév
 • nem,
 • születési idő,
 • kapcsolattartási adatok,
 • tartózkodási ország és járás,
 • filmpreferenciák beállítása a felhasználói portálon,
 • Az Ön viselkedése a felhasználói portálon.

A fenti személyes adatokat kizárólag a Szolgáltatás nyújtása céljából, az Ön által kiválasztott kritériumok alapján és mindaddig kezeljük, amíg Ön portálfelhasználóként van beregisztrálva a Weboldalon. Regisztrációját a Weboldalon bármikor törölheti, ha a kapcsolatfelvételi űrlap segítségével kéri profilja törlését. Ekkor töröljük a személyes adatait, és megszüntetjük azok mindennemű feldolgozását.

B) Személyes adatainak továbbítása üzleti partnereinknek

Ha részt vett a Weboldalunkon meghirdetett bármelyik nyereményjátékban, és a nyereményjátékba való beregisztrálás részeként külön hozzájárulását adta, akkor abban az esetben, ha nyer, személyes adatait a nyeremény továbbítása, valamint különböző releváns mozgókép szolgáltatási vagy termékajánlatok küldése céljából továbbítjuk egyéb üzleti partnereinknek. Kérésre megküldjük azon üzleti partnereink teljes listáját, akiknek továbbítjuk a személyes adatait. Az Ön hozzájárulásával különösen az alábbi személyes adatokat továbbítjuk:

 • utó- és vezetéknév
 • kapcsolattartási adatok

A fenti személyes adatok kizárólag a fenti célból kerülnek továbbításra, és kizárólag hozzájárulása visszavonásáig kerülnek ily módon feldolgozásra. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja a kapcsolatfelvételi űrlap segítségével.

Az A) és a B) részre vonatkozó közös rendelkezések

A személyes adatokat elsősorban mi magunk dolgozzuk fel saját eszközeinkkel, ugyanakkor bizonyos esetekben a személyes adatokat más olyan adatfeldolgozók is feldolgozhatják, akik szoftvereket, szolgáltatásokat és alkalmazásokat biztosítanak számunkra, például felhő-, e-mail- vagy más szoftvereszköz- és IT-infrastruktúra szolgáltatók. Amennyiben ebben az összefüggésben személyes adatokat az EU-n kívülre továbbítjuk (pl. az USA-ban található felhőszerverekre), ezt megfelelő garanciák, különösen standard szerződéses záradékok alapján tesszük. Személyes adatait soha nem adjuk tovább az Ön beleegyezése nélkül azon üzleti partnereinknek, akik ajánlatait Önnek továbbítjuk.

Személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban Ön velünk szemben az alábbi jogokkal rendelkezik:

 • A személyes adatokhoz való hozzáférés joga: Önnek joga van tájékoztatást kapni arról, hogy folyamatban van-e személyes adatainak kezelése, és ha igen, akkor jogosult arra, hogy hozzáférjen személyes adataihoz. Ugyanakkor ésszerűtlen, nem megfelelő vagy ismételt kérések esetén jogosultak vagyunk ésszerű díjat felszámítani a megadott személyes adatok másolatáért, vagy elutasítani a kérést (ugyanez vonatkozik az alább meghatározott jogok gyakorlására is).
 • Pontatlan személyes adatok helyesbítéséhez és hiányos személyes adatok kiegészítéséhez való jog: Ha úgy érzi, hogy az Ön esetében pontatlan vagy hiányos személyes adatokat kezelünk, joga van kérni azok helyesbítését és kiegészítését. Az adatokat haladéktalanul, ám minden esetben a műszaki lehetőségek figyelembevételével javítjuk vagy egészítjük ki. Ezt a jogát bármikor gyakorolhatja, különösen a személyes adatai Weboldalon található saját felhasználói profiljának keretein belüli szerkesztésével vagy helyesbítésével.
 • Adattörlési jog: amennyiben Ön a törlésüket kéri, töröljük személyes adatait, ha (i) azokra nincs többé szükség mindazon célokhoz, amelyekhez összegyűjtésre vagy más módon feldolgozásra kerültek, (ii) a feldolgozásuk jogellenes, (iii) Ön tiltakozik a feldolgozásuk ellen, és nem áll fenn semmilyen a személyes adatai feldolgozását indokló elsőbbséget élvező jogos ok, vagy (iv) a törlésre a törvény kötelez minket. Ezt a jogát bármikor gyakorolhatja, különösen kérheti a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül a teljes felhasználói profil törlését.
 • A személyes adatok kezelésének korlátozásához való jog: ha Ön az adatkezelés korlátozását kéri, a személyes adatokat elérhetetlenné tesszük, ideiglenesen töröljük vagy tároljuk, vagy más, az érvényesíteni kívánt jog megfelelő gyakorlásához szükséges adatkezelési műveleteket végzünk.
 • Az adatok hordozhatóságához való jog: amennyiben azt szeretné, hogy személyes adatait egy harmadik félnek továbbítsuk, élhet az adathordozhatósághoz való jogával. Ha e jog gyakorlása hátrányosan érintheti harmadik felek jogait és szabadságait, a kérésének nem tudunk helyt adni.
 • Tiltakozáshoz való jog: tiltakozáshoz való jog a közérdekű vagy közhatalmi célból végzett feladat végrehajtása, illetve az Adatkezelő jogos érdekeinek védelme érdekében feldolgozott személyes adatok kezelése ellen. Ha nem tudjuk bizonyítani, hogy az adatkezelésnek olyan kényszerítő erejű jogos oka van, amely felülírja az Ön érdekeit vagy jogait és szabadságait, akkor a tiltakozás esetén haladéktalanul megszüntetjük az adatok kezelését.
 • A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog: Önnek mindig joga van a felügyeleti hatósághoz fordulni, amely a Cseh Köztársaságban az Adatvédelmi Hivatal (Úřad pro ochranu osobních údajů), amennyiben nem elégedett azzal, ahogyan a személyes adatokat kezeljük, vagy ahogyan erről tájékoztatjuk Önt, éspedig a következő címen:

  Úřad pro ochranu osobních údajů
  Pplk. Sochora 27
  170 00 Prága 7
  Cseh Köztársaság
  https://www.uoou.cz/

Ön a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül vagy az Adatkezelő székhelyének fenti címén bármikor gyakorolhatja jogait az Adatkezelővel szemben.

C) Süti fájlok

Ön akár regisztrált felhasználó, akár nem, ha meglátogatja a Weboldalt szeretnénk arról tájékoztatni, hogy süti fájlokat használunk. A süti fájlok használatával bizonyos információkat kapunk Önről, az Ön eszközéről és a Weboldal használatának módjáról, amelyeket felhasználhatunk a Weboldal felhasználóbarátabbá tételére, szolgáltatásaink javítására valamint a reklámok célzására.

Közzétette a FilmBooster IP s.r.o.
Kelt: 2023. március 23.